Sosiaalisen median työpajat

Kuvake

Työpajasarjassa esitellään sosiaalisen median menetelmiä, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Sosiaalisen median sanasto

Sanastokeskus on julkaissut oppaan sosiaalisen median sanastosta. Opas on enemmän kuin pelkkä sanasto, sillä siinä on 62 keskeistä käsitettä, joiden sisältö kuvataan määritelmin ja niihin on liitetty huomautuksia. Käsitteille annetaan termisuositukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi käsitteistöä on havainnollistettu käsitekaavion avulla.

Sosiaalisen median sanasto: http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto

Mainokset

Filed under: Sosiaalinen media,

Linkkejä sosiaalisesta mediasta

%d bloggers like this: